Stoupněte si zády ke zdi, svěste paže, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Rozkročte se, abyste mezi chodidly měli mezeru 10 až 15 cm. Kulatinu dejte vodorovně mezi nohy (jako když čarodějnice nasedá na koště) a změřte vzdálenost od země k hornímu konci kulatiny.

Měření délky nohou

C

Stoupněte si bokem ke zdi, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Oběma rukama uchopte kulatinu (na šíři ramen), dlaně řádně sevřete a předpažte. Změřte vzdálenost od nejbližšího bodu kulatiny ke konci klíční kosti. Měříme délku obou rukou (levou i pravou).

Měření délky rukou

B
A

Měření výšky postavy

Stoupněte si zády ke zdi, svěste paže, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Rozkročte se, abyste mezi chodidly měli mezeru 10 až 15 cm. Udělejte značku na zdi ve výši bodu, kde končí klíční kost. Změřte vzdálenost od země ke značce.

D

Správné vážení jezdce

Stoupněte si zády ke zdi, svěste paže, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Rozkročte se, abyste mezi chodidly měli mezeru 10 až 15 cm. Kulatinu dejte vodorovně mezi nohy (jako když čarodějnice nasedá na koště) a změřte vzdálenost od země k hornímu konci kulatiny.

Zrození legendy

FAVORIT STORE    I  e-mail: kola@favorit.cz  I  telefon: +420 773 286 748 (9–17 h)