top of page
HOW TO TAKE BODY MEASUREMENTS?

If you want your Favorit to perfectly match your proportions, you need to specify your exact measurements during the order. The following text will tell you how to do it as accurately as possible. The most important part are the following three measurements: arm length, leg length and body height. To take the measurements you will need a straight wall, a tape measure and a straight round rod (e.g. a broom handle). Ask another person to assist you when taking measurements.

Stoupněte si zády ke zdi, svěste paže, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Rozkročte se, abyste mezi chodidly měli mezeru 10 až 15 cm. Udělejte značku na zdi ve výši bodu, kde končí klíční kost. Změřte vzdálenost od země ke značce.

Stoupněte si bokem ke zdi, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Oběma rukama uchopte kulatinu (na šíři ramen), dlaně řádně sevřete a předpažte. Změřte vzdálenost od nejbližšího bodu kulatiny ke konci klíční kosti. Měříme délku obou rukou (levou i pravou).

Stoupněte si zády ke zdi, svěste paže, narovnejte záda, hlavu držte vzpřímeně. Rozkročte se, abyste mezi chodidly měli mezeru 10 až 15 cm. Kulatinu dejte vodorovně mezi nohy (jako když čarodějnice nasedá na koště) a změřte vzdálenost od země k hornímu konci kulatiny.

MĚŘENÍ VÝŠKY POSTAVY

MĚŘENÍ DÉLKY RUKOU 

MĚŘENÍ DÉLKY NOHOU

A

SPRÁVNÉ VÁŽENÍ JEZDCE

Je důležité, abyste uvedli svou hmotnost co nejpřesněji. Odchylka 2 - 3 kg, o níž se váha člověka v průběhu roku běžně mění, není problém.

A
B
C

MEASURING THE BODY HEIGHT

Stand with your back to the wall, lower your arms, straighten your back, keep your head upright. Spread your feet to have a gap of 10 to 15 cm between them. Make a mark on the wall at the height where your collarbone ends. Measure the distance from the ground to the mark.

MEASURING THE ARM LENGTH

Stand with your side to the wall, straighten your back, keep your head upright. Hold the round rod tight with both hands (at the width of your shoulders) and raise your arms forward. Measure the shortest distance from the rod to the end of your collarbone. Measure both hands (left and right) in this fashion.

MEASURING THE LEG LENGTH

Stand with your back to the wall, lower your arms, straighten your back, keep your head upright. Spread your feet to have a gap of 10 to 15 cm between them. Put the road horizontally between your legs (like a witch mounting a broom) and measure the distance from the ground to the upper end of the rod.

CORRECT WEIGHING OF THE RIDER

It is important that you enter your weight as accurately as possible. A fluctuation of 2-3 kg, which is normal throughout the year, is not a problem.

GIVE FAVORIT AS A GIFT
MAKE YOUR LOVED ONE HAPPY
TAKE A LOOK AT VARIOUS MODELS OF THE FAVORIT BICYCLE
URBAN
AVIATOR
BIGBOSS
CRONOS
DIAMANTE
ROAD RACING
OFF-ROAD RACING
  • Grey Blogger Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Pinterest Icon

FAVORIT  STORE    I   e-mail: kola@favorit.cz  I  phone: +420 733 126 871 (9 AM – 5 PM)

bottom of page