Favorit: 65 let historie

19221948

Sportovní kola z Rokycan

Pro domácí trh i do celého světa

Počátky výroby jízdních kol v Rokycanech sahají do roku 1922, kdy zde podnikatelé Swetlík a Kastrup (majitelé ES-KA Cheb) a František Hering založili výrobu pod značkou Tripol Hering. Od roku 1934 až do roku 1948 vyrábějí v Rokycanech již dva výrobci, Tripol a Tudor.

1948

Cyklistický sport začal být v Československu opravdu populární až po skončení druhé světové války. Nicméně se rozvíjel takovým tempem, že bylo rozhodnuto spustit vlastní výrobu závodních kol. Volba padla na továrnu v Rokycanech, která měla svou velikostí i odborností pro takovou výrobu nejlepší předpoklady. Navíc zde měli s výrobou bicyklů dlouholeté zkušenosti.

Po znárodnění roku 1948 byly oba podniky Tripol i Tudor sloučeny do jednoho, došlo ke specializaci podniků na konkrétní součástky a omezení finálních montoven. Po následné reorganizaci v roce 1950 spadaly rokycanské závody pod nový samostatný národní podnik Eska-Cheb.

V témže roce zde byla založena speciální dílna, v níž nově zřízená skupina konstruktérů vyrobila prvních 15 kol s označením F1S určených pro československou reprezentaci.

Protože na dovoz cyklodílů z Itálie a Francie nebyl v komunistickém Československu dostatek valut, rozhodlo se tehdejší vedení vyrábět celé kolo v tuzemsku. To se ukázalo jako dobré řešení. Díky vlastnímu vývoji a šikovnosti zdejších pracovníků se brzy podařilo vyrobit kola, která splňovala všechny parametry špičkového závodního bicyklu.

V roce 1950 byl také založen cyklistický oddíl TJ Favorit, kde byly všechny nové výrobky pro silniční, dráhovou i sálovou cyklistiku testovány. Jak naši reprezentanti postupně přiváželi medaile z Olympijských her, Mistrovství světa a dalších mezinárodních soutěží, získávala značka Favorit mezi odborníky stále větší respekt a uznání.

19511989

Poptávka po kolech Favorit byla obrovská a tak výroba stále rostla. V prvním roce (1951) bylo vyrobeno 5148 kol, o čtyři roky později to bylo 13.531 kol a v sezóně 1961 dokonce 31.175 kol. Roku 1978 bylo v Rokycanech vyrobeno milionté kolo Favorit. Produktivita práce se neustále zvyšovala, mezi lety 1968 až 1981 vzrostla více než čtyřnásobně. Ke konci roku 1981 se výroba rozšířila až na 65 328 kol ročně.

1 000 000
vyrobených Favoritů do roku 1978

Sláva kola Favorit také rychle pronikala i za naše hranice. Export nabýval na stále větším významu a v osmdesátých letech se již realizoval do 38 zemí světa. Nejednalo se však pouze o země komunistického bloku, jak bylo v té době obvyklé. Favorit se vyvážel převážně do USA, Kanady a NSR, tedy náročné trhy s orientací na vysokou kvalitu.

Také výroba speciálního závodního kola F1S pro potřeby reprezentace se zvyšovala. Kromě našich cyklistů na něm od roku 1956 závodili i reprezentanti Finska, SSSR a Bulharska, v dalších letech se pak přidaly i týmy z Indie, Albánie, Kuby, Bulharska, Maďarska, Rumunska a jednotlivci z dalších zemí. Pro značku Favorit to byla obrovská reklama.

19892011

Po revoluci došlo k privatizaci závodu a byla založena společnost Favorit Rokycany, a.s., která však nezachytila módí vlnu horských kol.

Továrna, výrobní technologie i ochranné známky Favorit pak několik krát změnili majitele.

20112016

V roce 2011 kupuje originální ochranné známky původního Favoritu podnikatel Ing. Richard Galovič. FAVORIT CZECHOSLOVAKIA pak v letech 2012 až 2014 vyvíjí ve spolupráci s odborníky a zaměstnanci Favoritu originální řadu jízdních kol Favorit v České republice. Záhy představuje novou kolekci, která navazuje na původní tradici špičkových, ručně vyráběných kol, která zároveň splňují náročná kritéria současné doby. Výroba jízdních kol značky Favorit probíha pořád v Rokycanech, kde v roce 1922 začala.